Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 19.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

päiväkodinjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Kalliolan päiväkodin laajennus / kalusteiden hankinta, 05.08.2022

sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Asiakaspäätös:
§ 33 Kohdeavustus / xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx, 17.06.2022
§ 34 Kohdeavustus / xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx, 17.06.2022
§ 35 Kohdeavustus / xxxxxxxxx xx, 17.06.2022
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 30 Koulunkäynninohjaajan sijaisuus / T.L., 17.06.2022
§ 31 Hanketyöntekijä 2022 - 2023 / P.V., 20.06.2022
§ 32 Luokanopettajan viransijainen / J.R., 21.06.2022
§ 33 Koulunkäynninohjaajan sijaisuus / L.M., 23.06.2022
§ 34 Määräaikainen päiväkotiavustaja /P.J., 10.08.2022
§ 35 Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja / M.R., 10.08.2022
§ 36 Määräaikainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja / T.T., 10.08.2022
§ 37 Määräaikainen lastenhoitaja / S.T., 10.08.2022
§ 38 Määräikainen lastenhoitaja / T.M., 10.08.2022
§ 39 Osa- ja määräaikainen päiväkotihuoltaja / M.S., 15.08.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 17.06.2022-15.08.2022 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Henna Albrecht ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 
Henna Albrecht on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella. 
Tosiasiallinen syy: Henna Albrecht on asianosainen.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 17.06.2022-15.08.2022 ja päätti ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Esteellisyys

  • Henna Albrecht