Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 19.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Muut asiat

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen muut esille tulevat asiat.

 

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen muut esille tulevat asiat.