Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 19.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos.

Käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että pykälä 96 Tiedoksi saatettavat asiat käsiteltiin pykälän 94 Varhaiskasvatuksen tilatarpeet jälkeen.