Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM

Kuvaus

sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Asiakaspäätös:
§ 26 Kohdeavustus / xxxxxxxx, 20.05.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 17.05.2021-14.06.2021 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.