Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 LISÄPYKÄLÄ: Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelyt (lisäpykälä)

KNGDno-2021-197

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen johtaja johtaa työssään noin 40 varhaiskasvatuksen ammattilaista apunaan oman toimensa ohella työskentelevä päiväkodin varajohtaja. Kuluneina vuosina johtamisresurssi on osoittautunut liian niukaksi sekä suhteessa henkilöstömäärään että yksiköiden ja alayksiköiden määrään. Näin ollen on perusteltua esittää, että päiväkodin varajohtajan tehtävän tilalle perustettaisiin oman toimen ohella hoidettava varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan tehtävä. Kyseisessä tehtävässä käytetään julkista valtaa, joten tehtävä edellyttää työnantajan ja työntekijän välistä virkasuhdetta. Näin ollen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tulisi esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Henna Forss toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys-​ ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista 1.8.2021 alkaen. Palkka-asiamies on osallistunut asian valmisteluun ja asiaa on käsitelty pääluottamusmiesten kanssa käydyssä palaverissa. Tehtävä on tarkoitus täyttää sisäisellä haulla. Erillistä täyttölupaa ei oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamisen johdosta tarvita. Apulaisjohtajan viran hoidosta TVA-muutos tehtäväkohtaiseen palkkaan on 400,00 euroa kuukaudessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Sivistys-​ ja hyvinvointilautakunnan esityksen oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.76.2021 päättänyt oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamisesta 1.8.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys-  ja hyvinvointilautakunta avaa oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran haettavaksi sisäisesti aikavälillä 21.6. - 5.7.2021 ja valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään vaadittavan rekrytointipäätöksen varhaiskasvatusjohtajan esityksen pohjalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.