Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 LISÄPYKÄLÄ: Ryhmäperhepäivähoitoyksikön perustaminen (lisäpykälä)

KNGDno-2021-561

Valmistelija

  • Henna Forss, henna.forss@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemellä perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt vähitellen. Vuoden 2021 aikana siirtyy eläkkeelle kaksi perhepäivähoitajaa.Toimintakaudella 2021-2022 Kangasniemellä on enää 2 omissa kodeissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti kokouksessa 21.5.2021, että varhaiskasvatukseen on tarpeen rekrytoida 1.8.2021 alkaen toimintakaudelle 2021 - 2022  kaksi määräaikaista omissa kodeissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Rekrytoinnin aikana ei tullut yhtään hakemusta.

Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö edellyttää lapsien ja hoitajien määrän suhteuttamista siten, että lainsäädännössä määritelty henkilöstön määrä suhteessa lapsiin toteutuu ja kunnassa tarpeellinen varhaiskasvatus eri muodoissaan toteutuu. Myös osa huoltajista haluaisi lapsensa perhepäivähoitoon.

Koska rekrytointi ei onnistunut, Kangasniemen kirkonkylän alueelle on tarpeellista perustaa ryhmäperhepäivähoitoyksikkö. Yksikkö perustetaan 1.9.2021 alkaen, mikäli toiminnalle löytyy sopiva tila. Ryhmäperhepäivähoidossa hoitopaikkoja voi olla enintään 12, henkilökunnan määrä on enintään 3 hoitajaa.

Ryhmäperhepäivähoitoyksikön perustaminen edellyttää kahden ryhmäperhepäivähoitajan rekrytointia.

Ryhmäperhepäivähoitoon tarvittavasta lisärahoituksesta päätetään lisätalousarviossa syksyllä 2021. Vuoden 2021 talousarviossa on varattu määrärahat neljälle perhepäivähoitajalle. Varatuista määrärahoista käytetään kahden perhepäivähoitajan osuus perustettavaan ryhmäperhepäivähoitoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuuttaa varhaiskasvatusjohtajan valmistelemaan ryhmäperhepäivähoidon ryhmän toiminnan aloittamista 1.9.2021 alkaen toimintakauden 2021 - 2022 loppuu saakka.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja muutti ehdostustaan keskustelun perusteella siten, että ennen ryhmäperhepäivähoidon uuden ryhmän perustamisen valmistelemista perhepäivähoitajien rekrytointi uusitaan ja että siitä tiedotetaan tavanomaista laajemmissa kanavissa kuten kunnallislehdessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

varhaiskasvatuksen johtaja