Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 LISÄPYKÄLÄ: Päiväkodin lapsiryhmän sijoittaminen 1.8.2021 - 31.7.2022 (lisäpykälä)

KNGDno-2021-560

Valmistelija

  • Henna Forss, henna.forss@kangasniemi.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö edellyttää lapsien ja hoitajien määrän suhteuttamista siten, että lainsäädännössä määritelty henkilöstön määrä suhteessa lapsiin toteutuu ja kunnassa tarpeellinen varhaiskasvatus eri muodoissaan toteutuu.

Toimintavuoden 2021-2022 alussa elokuussa kirkonkylän alueella kaikki nykyiset hoitopaikat ovat jo käytössä. Varhaiskasvatuksessa tulee varautua siihen, että toimintavuoden aikana tulee joka vuosi vähitellen lisää hakemuksia. Myös perhepäivähoitajien ylityövapaiden, sairaslomien ja lomien ajaksi tulee olla varattuna varahoitopaikkoja perhepäivähoidon lapsille.

Kangasniemen varhaiskasvatuksen pienryhmän käyttöön on osoitettu kunnantalolta ympäristöterveydenhuollolta vapautuneet tilat ajalle 1.1. - 31.7.2021. 

Tällä hetkellä pienryhmälle ei ole tarvetta.

Varhaiskasvatus tarvitsee entisen pienryhmän tilat edelleen ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022, jotta varhaiskasvatuksella on hoidon tarvetta vastaava määrä hoitopaikkoja kirkonkylän alueella. Tilaan on suunnitteilla 5-vuotiaiden ryhmä, lapsia noin 10.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa 21.5.2021 § 59 päätetyssä varhaiskasvatuksen rekrytoinnissa on huomioitu jo tämän lapsiryhmän tarvitsema henkilökunnan tarve ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää varhaiskasvatuksen lisäryhmän perustamisesta ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022 toimintakaudella 2020 - 2021 varhaiskasvatuksen pienryhmän käyttämiin tiloihin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

varhaiskasvatuksen johtaja