Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 LISÄPYKÄLÄ: Esiopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävän täyttäminen (lisäpykälä)

KNGDno-2020-610

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Esiopetuksen päätoimisen tuntiopettajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä on tullut avoimeksi tehtävän edellisen hoitajan irtisanouduttua. Hakukaikana 31.5. - 14.6.2021 on saapui 2 hakemusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Päätoimisen esiluokanopettajan tehtävään ei tullut hakuaikana hakemuksia kelpoisuusehdot täyttäviltä hakijoilta. Näin ollen tehtävä on perusteltua täyttää määräaikaisesti lukuvuoden 2021 - 2022 työajaksi ja avata uudelleen vakituista täyttämistä varten lukuvuoden 2021 - 2022 työaikana. Haastatteluryhmä arvioi yksimielisesti, että on perusteltua ottaa tehtävää hakenut kasvatustieteen kanditaatti Katju Pralea hoitamaan tehtävää määräaikaisesti ajalle 9.8.2021 - 4.6.2022. Tehtävään määräajaksi valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä todistus terveydentilastaan. Koeaika tehtävässä on neljä kuukautta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.