Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Koulunkäynninohjaajien tehtävien täyttäminen

KNGDno-2020-610

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen opetustoimessa on ollut haettavana kaksi toistaiseksi voimassa olevaa osa-aikaisen koulunkäynninohjaajan tehtävää. Hakuaikana 6.6.2021 mennessä saapui 11 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin 4 hakijaa, ja haastatatteluryhmänä toimivat sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että vakituisiin osa-aikaisen koulunkäynninohjaajien tehtäviin otetaan 9.8.2021 alkaen xxxxxxxxx ja xxxxxxxxx. Molemmilla hakijoilla on koulunkäynninohjaajan tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellyttämä koulutus sekä tarvittava työkokemus koulunkäynninohjaajan tehtävästä. Varasijoille valitaan xxxxxxxxx ja xxxxxxxxx.

Tehtävään valittujen on esitettävä nähtäväksi voimassa oleva rikostaustaote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, palkanlaskenta