Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Eron myöntäminen luokanopettajan virasta

KNGDno-2021-151

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Luokanopettaja xxxxxxx on imoittanut irtisanoutuvansa luokanopettajan virastaan 1.8.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää xxxxxxxx eron luokanopettajan virasta 1.8.2021 alkaen ja velvoittaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan rekrytoimaan avoimen viran hoitajaksi luokanopettajan lukuvuoden 2021 - 2022 työajaksi sekä valmistelemaan viran vakinaisen täyttämisen syyskaudella 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

xxxxxxxxxx, palkanlaskenta