Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Vuoden 2022 kulttuurin tunnustuspalkinto

KNGDno-2022-428

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

KULTTUURIN TUNNUSTUSPALKINTO 2022

Kulttuuripalkinnon ovat aiemmin saaneet:

1982 Irja Valtonen, säveltaide

1983 Sulo Saksa, kuvataide, kirjallisuus

1984 Marjatta Kärjes, tanssitaide

1985 Kangasniemen Musiikinystävät ry, säveltaide

1986 Eeva ja Pekka Hiltunen, kuvataide

1987 Kangasniemen Kotiseutuyhdistys ry, kotiseututyö

1988 Eila Varjo, käsi- ja taideteollisuus

1989 Juhani Saksa, kuvataide

1990 Olli J. Olkkonen, keräily- ja näyttelytoiminta

1991 Mieslaulajat, säveltaide

1992 Toini Ikonen, kirjalliset työt ja julkaisutoiminta

1993 -

1994 Asta ja Tapani Lahikainen, kansanmusiikki / Kupsajaiset

1995 -

1996 Reijo Pynnönen, liikunta, tanssilavakulttuuri

1997 Kaija Suuronen, Pirtin puisto ja luontopolut

1998 Tarja Heiskanen, teatteri

1999 Helvi Härkönen, kotiseututyö ym.

2000 Ritva ja Ossi Alanne, Kangasniemen Musiikkiviikkojen ja paikallisen kultt.elämän hyväksi tehty työ

2001 Jorma Manninen, sisävesikulttuurin hyväksi tehty työ

2002 Kangasniemen kehitysvammaisten tuki ry, kulttuurityö kehitysvammaisten parissa

2003 Paavo Tyrväinen, kuvataide

2004 Harrastajateatteri Ilona ry, harrastajateatteritoiminta

2005 Jouni Seppänen, floristiikka

2006 Teuvo Nojonen, luontokuvaus, kotiseututyö ja järjestötoiminta/ Heikki ja Elli Manninen, kotiseutututyö, järjestö- ja harrastustoiminta

2007 Jarmo Manninen, luontokuvaus

2008 Samuli Heimonen, kuvataide

2009 Raija Svala-Joutsi ja Jukka Joutsi, perinteen kerääminen ja tallentaminen

2010 Hanna Tuominen ja Kimmo Harjula, paikallisen rakennusperinteen ja maiseman säilyttäminen2011 Luusniemen kyläseura Elo, Luusniemi Bluesin järjestäminen

2012 Otto Mannisen Seura, toiminta Otto Mannisen elämäntyön hyväksi

2013 Kyllike Waatman, sävetaide, kuoronjohto

2014 Samuli Arkko ja Jukka Rastas, Kahdeksas vuodenaika, löytöretkiä Puulalle –teos

2015 Urpo Malinen, tunnustuksena pitkäaikaisesta toiminnasta paikalliskulttuurin edistämiseksi. Hänen ideoimansa tapahtumat ovat tulleet pysyväksi osaksi Kangasniemen kuttuurielämää.

2016 Ninni Närväinen ja Ulla Moilanen, kulttuuriperinnön kartoittaminen Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi –projektissa  ja sen yhteydessä järjestetyt arkeologiset kaivaukset ja tutkimukset.

2017 Syvälahden viihdekeskus ja Kangasniemen Retkipaikkasäätiö, tanssilavatoiminta, viihdemusiikki ja teatteri

2018 Kuvanveistäjä Lucien denArend, kuvataide,  Quisnam Vertitur – veistoslahjoitus Kangasniemen kunnalle

2019 Siiri Laitinen, pitkäaikainen, ansiokas työ mm. korkeatasoisten kulttuurimatkojen järjestämisessä

2020 Mari Jalava, huopataide

2021 Tanssitaiteilijat  Jukka Ristolainen ja Maija Tuomi, tanssitaide

 

Kulttuuripalkinnon jakoperusteet ovat seuraavat (kulttuuri- ja kirjastoltk 14.11.1989):

1. Palkinto jaetaan Kangasniemen alueella toimivalle taiteilijalle/ryhmälle tai kulttuurin alalla kunnostautuneelle henkilölle/ ryhmälle tunnustuksena paikallisen kulttuurielämän edistämisestä tai Kangasniemen tunnetuksi tekemisestä.

2. Palkinnon saajasta päättää kunnan kulttuuri- ja kirjastolautakunta (sivistysltk). Halutessaan se voi pyytää ehdotuksia kulttuuripalkinnon saajasta yksityisiltä henkilöiltä, yhteisöiltä ja kunnan hallintokunnilta.

3. Palkinto voi olla joko raha- tai esinepalkinto. Palkinnon lisäksi voidaan jakaa myös kunniakirja.

4. Palkinnon jaossa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon eri taide- ja kulttuurialojen vuorottelu.

5. Palkinto luovutetaan saajalleen kunnan järjestämän yleisen tilaisuuden yhteydessä.

6. Kulttuuripalkinnon jakoperusteiden muuttamisesta päättää kulttuuri- ja kirjastolautakunta (sivistysltk).

 

Palkinto on suuruudeltaan 500 euroa ja se luovutetaan saajalle itsenäisyysjuhlassa 6.12.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kulttuurin tunnustuspalkinto 2022 myönnetään pilapiirtäjä Ilkka Toivaselle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta omalla alallaan, pilapiirtäjänä useissa sanomalehdissä.

Palkinto on suuruudeltaan 500 euroa ja se luovutetaan saajalle itsenäisyysjuhlassa 6.12.22.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.