Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

kirjaston johtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Ikäihmisten viriketupa-hanke / näyttö ja äänentoisto, 28.10.2022

sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 47 Määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja / R.R., 18.10.2022
§ 48 Määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja / L.I., 18.10.2022
§ 49 Määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja / L.E., 18.10.2022
§ 50 Määräaikainen päiväkotiavustaja / H.V., 18.10.2022
§ 51 Määräaikainen varhaiskasvatuksen sosionomi / T.J:, 07.11.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatuksen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 14.10.2022-14.11.2022 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.