Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Talousarvio 2023

KNGDno-2022-250

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vuoden 2023 talousarviovalmistelussa on laadittu toimialalle kuntastrategiasta johdetut tavoitteet. Yksilöidyt tavoitteet koskevat sivistys- ja hyvinvointitoimen hallintöä, varhaiskasvatusta, alakouluja, yläkoulua, lukiota sekä vapaa-aikatoimea. Tavoitteet on esitetty liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointitoimen toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.  Sivistys- ja hyvinvointijohtaja valtuutettiin stilisoimaan tekstiä siten, ettei olennainen sisältö muutu. 

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointitoimessa on jatkettu vuoden 2023 talousarvion valmistelua. Oheisena liitteenä on 11.11.2022 tilanteen mukainen talousarvioesitys vuodelle 2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen talousarviovalmistelun tilanteen ja hyväksyy talousarvioesityksen lähetettäväksi edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.