Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Sivistystoimen tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksut 2023

KNGDno-2016-434

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan tilojen ja liikuntapaikkojen käyttämisestä perittävät maksut ovat vahvistettu viimeksi 1.3.2022. Asiakirja on oheistettu esityslistan liitteeksi. Sittemmin tilojen ylläpidon kustannustaso on noussut huomattavasti. Näin ollen tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottaminen vuoden 2023 alusta on perusteltua. Käyttömaksujen korottaminen edellyttää laaja-alaista kokonaisharkintaa, koska myös käyttäjien elinkustannukset ovat nousseet ja tilojen käytöllä on merkittävä välillinen vaikutus eri väestöryhmien hyvinvointiin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että toimialoilla valmistellaan esitys tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottamisesta ja että esitys tuodaan päätöksentekoa varten seuraavaan lautakunnan kokoukseen marraskuussa 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 14.10.2022 (§114), että sivistys- ja hyvinvointitoimessa valmistellaan esitys tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottamisesta ja että esitys tuodaan päätöksentekoa varten seuraavaan lautakunnan kokoukseen marraskuussa 2022. Kangasniemen kunnan tilojen ja liikuntapaikkojen käyttämisestä perittävät maksut ovat vahvistettu viimeksi 1.3.2022. Sittemmin tilojen ylläpidon kustannustaso on noussut huomattavasti. Näin ollen tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottaminen vuoden 2023 alusta on perusteltua. Käyttömaksujen korottaminen edellyttää laaja-alaista kokonaisharkintaa, koska myös käyttäjien elinkustannukset ovat nousseet ja tilojen käytöllä on merkittävä välillinen vaikutus eri väestöryhmien hyvinvointiin.

Sivistys- ja hyvinvointitoimessa on valmisteltu esitys sivistystoimen käytössä olevien tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottamisesta 1.1.2023 alkaen Hintaryhmän B osalta. Merkittävimpänä erona aiempaan on, että taksoissa otettu jäähallin sekä eräiden muiden liikuntatilojen osalta käyttöön ulkopaikkakuntalaisilta toimijoilta perittävät korkeammat maksut. Yksilöidyt taksojen korotukset on oheistettu esityslistan liitteeksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy esityksen sivistystoimen käytössä olevien tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottamisesta 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Terttu-Liisa Lindholm saapui kokoukseen klo 13.10.