Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 18.11.2022. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana maanantaina 21.11.2022. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Maisa Juntunen ja Kaija Koskinen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kaija Koskinen ja Tero Marttinen.