Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Lukuvuoden työajassa tapahtuva muutos Kalliolan koulun osalta

KNGDno-2022-405

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Alakoulujen vararehtori esittää, että Kalliolan koulun osalta lauantai 10.12.2022 olisi koulupäivä, ja se korvaisi perjantain 19.5.2023 koulupäivän. Koulupäivän siirtämisestä ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää Kalliolan koululle mahdollisuuden siirtää koulupäivän lauantaihin 10.12.2022. Näin ollen perjantaina 19.5.2023 Kalliolan koululla ei ole koulutyötä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

alakoulujen rehtori, alakoulujen vararehtori, palvelusuunnittelija