Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 LISÄPYKÄLÄ: Määräaikaisen opinto-ohjauksen tuntiopettajan / resurssiopettajan rekrytointi (lisäpykälä)

KNGDno-2022-58

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnassa tarvitaan opinto-ohjauksen määräaikainen tuntiopettaja ja samaan tehtävään yhdistetty resurssiopettaja 31.7.2024 saakka. Taustalla on tehtävään aiemmin valitun henkilön jättäytyminen pois kyseisestä tehtävästä koeajalla. Määräaikaisuuden peruste on oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvä tehtävän projektiluontoisuus. Tehtävä on ollut haettavana ja 14. - 28.10.2022 ja se koostuu hakuilmoituksen mukaan oppilaanohjauksen tuntiopettajana toimimisen lisäksi resurssiopettajana toimimisesta yläkoululla. Avoinna ollutta tehtävää haki 6 henkilöä, joista haastateltiin 3 henkilöä. Hakijoista yksi täyttää perusopetuksen opinto-ohjaajan kelpoisuuden ja kaksi perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuden jonkin tai joidenkin oppiaineiden osalta. Hakijoista kaksi ilmoittaa opiskelevansa parhaillaan opinto-ohjaajaksi. Hakua on perusteltua jatkaa ja tarkentaa edelleen hakuehtoja siten, että hakuilmoituksessa määritellään yksityiskohtaisesti tehtävän sisältö sekä tehtävässä edellytettävät kelpoisuudet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää käynnistää opinto-ohjauksen tuntiopettajan ja samaan tehtävään yhdistetyn yläkoulun resurssiopettajan haun uudelleen ja tarkentaa hakuehtoja siten, että hakuilmoituksessa määritellään yksityiskohtaisesti tehtävän sisältö sekä tehtävässä edellytettävät kelpoisuudet. Ne ovat perusopetuksen opinto-ohjaajan kelpoisuus ja peruskoulun aineenopettajalta vaadittava kelpoisuus jonkin perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 opetettavassa aineessa tai laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuus. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää edelleen, että jo aiemmin tehtävää hakeneiden henkilöiden hakemukset otetaan huomioon tehtävää täytettäessä ja että tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti myös hakijalla, joka ei täytä kaikkia tehtävässä edellytettäviä kelpoisuusehtoja. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan toteuttamaan rekrytoinnin sekä tuomaan päätöksen tiedoksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat