Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos.

Käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että pykälä 132 Muut asiat käsiteltiin viimeisenä.