Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Eron myöntäminen varhaiskasvatuksen johtajan virasta

KNGDno-2022-410

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen johtaja Henna Forss on ilmoittanut 18.10.2022 saapuneella kirjeellä irtisanoutuvansa virastaan 1.12.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia. Ilmoitus on oheistettu esityslistan liitteeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää varhaiskasvatuksen johtaja Henna Forssille eron virastaan 1.12.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia. Koska aikataulu on nopea, sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ottamaan Henna Forssin hoitamaan määräaikaisesti avoimeksi jäävää varhaiskasvatuksen johtajan virkaa ajalle 1.12.2022 - 30.4.2023 sekä käynnistämään uuden varhaiskasvatuksen johtajan rekrytoimisen siten, että uusi henkilö voi aloittaa tehtävässä viimeistään 1.3.2023.

Päätös

Maisa Juntunen saapui kokoukseen klo 13.03.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henna Forss