Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 4H-yhdistyksen tukeminen

KNGDno-2022-429

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen 4H-yhdistys on lopettanut toimintansa kuluvana vuonna. Saadun tiedon mukaan yhdistys purettiin, koska tavoitteena oli keventää rakenteita ja käyttää saatavilla olevat resurssit kangasniemeläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhdistystoiminta oli ollut jo pitkään vapaaehtoisvoimin toteutettua toimintaa. Nuorten työelämävalmiuksien edistämistä ja nuorten yrittäjyyttä ja työllistämistä ei katsottu voitavan toteuttaman pitkäjänteisesti vapaaehtoisvoimin.

Nykyisin Pieksämäen seudun 4H-yhdistys vastaa toiminnasta Kangasniemen alueella. Suomen 4H-liitto myöntää valtionapua 4H-yhdistyksille toteutuneen toiminnan mukaisesti. Kangasniemen alueella tapahtuvasta toiminnasta Pieksämäen seudun 4H-yhdistys saa valtioapuosuuden, joka käytetään kangasniemeläisten lasten ja nuorten toimintaan. Valtionapu edellyttää aina paikallisen kunnan perusrahoitusta. Mikäli Kangasniemen kunta ei jatkossa rahoita Kangasniemen kunnan alueella Pieksämäen seudun 4H-yhdistyksen organisoimaa toimintaa, 4H-toiminta päättyy Kangasniemellä. 

Pieksämäen seudun 4H-yhdistyksen tavoite on lisätä ja monipuolistaa nykyistä 4H-toimintaa, ja vuoden 2023 toimintasuunnitelma on oheistettu liitteeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että Pieksämäen seudun 4H -yhdistyksen Kangasniemen kunnan alueella toteutettavaa toimintaa on mahdollista tukea harkinnanvaraisin kohdeavustuksin, jotka perustuvat yhdistyksen toimintasuunnitelmassa esitettyyn Kangasniemelle suunniteltuun toimintaan sekä siitä tosiasiallisesti aiheituneisiin kustannuksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pieksämäen seudun 4H-yhdistys.