Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 17.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Vuoden liikuttajapalkinto 2023

KNGDno-2023-391

Valmistelija

  • Markus Brandt, markus.brandt@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vuoden liikuttaja on palkittu vuodesta 2014. Aikaisemmin palkitut liikuttajat kunnassamme ovat:

Reijo Pynnönen, Kangasniemen Kalske ry, 2014
Jarno Laitinen, Kangasniemen Palloilijat ry, 2015
Liikkari, Kangasniemen Budoseura Katana ry, 2016
Ville Tyrväinen, Kangasniemen Palloilijat ry, 2017
Kaarlo Piisilä, Kangasniemen Kalske ry, 2018
Jari Hokkanen, Kangasniemen Palloilijat ry, 2019
Annastiina Pylvänäinen, Kangasniemen Palloilijat ry, 2020
Tuomo Laitinen,  Kangasniemen Palloilijat ry, 2021
Asta Oranen, Kangasniemen Naisvoimistelijat r.y., 2022

Vuoden liikuttaja palkinnon saajia on voinut ehdottaa vapaamuotoisella hakemuksella. Liikuttajapalkintoesityksiä tuli yhteensä 6 kpl. Palkinto on suuruudeltaan 500 euroa ja se luovutetaan saajalle itsenäisyysjuhlassa 6.12.2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Susanna Pirttiaho, susanna.pirttiaho.lh@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta palkitsee Sanna Albrecht-Tiihosen vuoden 2023 liikuttajapalkinnolla.

Perustelut: 

Sanna Albrecht-Tiihosella on liikuttajana useita eri rooleja.

Albrecht-Tiihonen on aktiivinen toimija Kangasniemen Kalskeessa, jossa hän on yleisurheilujaoston sekä johtokunnan jäsenenä. Kalskeen Ikäreissä hän on vakiotoimitsijana pituushyppypaikalla, hoitaa yhteistyökumppanit ikäreihin sekä huolehtii tulosten julkaisusta. Talvisin Albrecht-Tiihonen toimii Kalskeen urheilukoulun yhtenä vakiokasvona, johon lasten vanhemmat ovat tottuneet ottamaan yhteyttä. 

Albrecht-Tiihonen toimii Mannerheimin Lastensuojeluliiton aktiivisena ohjaajana lasten Liikkarikerhossa, jossa hän on yksi vakituisista vastuuohjaajista.

Albrecht-Tiihosen liikunnallinen osaaminen ja liikuttajana toimiminen ulottuu myös hänen työnsä kautta kunnan varhaiskasvatuksessa oleville lapsille. Hän toimii leikkien ja jumppien vetäjänä perhepäivähoitajien yhteisessä, kerran viikossa kokoontuvassa liikunta-aamupäivässä. 

Kokonaisuudessaan Sanna Albrecht-Tiihosen merkitys kunnan alueella toimivien lasten liikuttajana on nimenomaan ruohonjuuritason työssä liikunnallisen kipinän juurruttajana. Iloisena, positiivisena, helposti lähestyttävänä persoonana Sanna Albrecht-Tiihonen huokuu vanhan ajan talkoohenkeä, jossa ei talkootunteja lasketa eikä korvauksia vaadita. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.