Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 17.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Vuoden kulttuurin tunnustuspalkinto 2023

KNGDno-2023-396

Valmistelija

  • Irene Spännäri, irene.spannari@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kulttuuripalkinnon aiemmin saaneet:

1982 Irja Valtonen, säveltaide
1983 Sulo Saksa, kuvataide, kirjallisuus
1984 Marjatta Kärjes, tanssitaide
1985 Kangasniemen Musiikinystävät ry, säveltaide
1986 Eeva ja Pekka Hiltunen, kuvataide
1987 Kangasniemen Kotiseutuyhdistys ry, kotiseututyö
1988 Eila Varjo, käsi- ja taideteollisuus
1989 Juhani Saksa, kuvataide
1990 Olli J. Olkkonen, keräily- ja näyttelytoiminta
1991 Mieslaulajat, säveltaide
1992 Toini Ikonen, kirjalliset työt ja julkaisutoiminta
1993 -
1994 Asta ja Tapani Lahikainen, kansanmusiikki / Kupsajaiset
1995 -
1996 Reijo Pynnönen, liikunta, tanssilavakulttuuri
1997 Kaija Suuronen, Pirtin puisto ja luontopolut
1998 Tarja Heiskanen, teatteri
1999 Helvi Härkönen, kotiseututyö ym.
2000 Ritva ja Ossi Alanne, Kangasniemen Musiikkiviikkojen ja paikallisen kultt.elämän hyväksi tehty työ
2001 Jorma Manninen, sisävesikulttuurin hyväksi tehty työ
2002 Kangasniemen kehitysvammaisten tuki ry, kulttuurityö kehitysvammaisten parissa
2003 Paavo Tyrväinen, kuvataide
2004 Harrastajateatteri Ilona ry, harrastajateatteritoiminta
2005 Jouni Seppänen, floristiikka
2006 Teuvo Nojonen, luontokuvaus, kotiseututyö ja järjestötoiminta/ Heikki ja Elli Manninen , kotiseutututyö, järjestö- ja harrastustoiminta
2007 Jarmo Manninen, luontokuvaus
2008 Samuli Heimonen, kuvataide
2009 Raija Svala-Joutsi ja Jukka Joutsi, perinteen kerääminen ja tallentaminen
2010 Hanna Tuominen ja Kimmo Harjula, paikallisen rakennusperinteen ja maiseman säilyttäminen 2011 Luusniemen kyläseura Elo, Luusniemi Bluesin järjestäminen
2012 Otto Mannisen Seura, toiminta Otto Mannisen elämäntyön hyväksi
2013 Kyllike Waatman, sävetaide, kuoronjohto
2014 Samuli Arkko ja Jukka Rastas, Kahdeksas vuodenaika, Löytöretkiä Puulalle -teos
2015 Urpo Malinen, tunnustuksena pitkäaikaisesta toiminnasta paikalliskulttuurin edistämiseksi. Hänen ideoimansa tapahtumat ovat tulleet pysyväksi osaksi Kangasniemen kuttuurielämää.
2016 Ninni Närväinen ja Ulla Moilanen, kulttuuriperinnön kartoittaminen Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi –projektissa  ja sen yhteydessä järjestetyt arkeologiset kaivaukset ja tutkimukset.
2017 Syvälahden viihdekeskus ja Kangasniemen Retkipaikkasäätiö, tanssilavatoiminta, viihdemusiikki ja teatteri
2018 Kuvanveistäjä Lucien denArend, kuvataide,  Quisnam Vertitur – veistoslahjoitus Kangasniemen kunnalle
2019 Siiri Laitinen, pitkäaikainen, ansiokas työ mm. korkeatasoisten kulttuurimatkojen järjestämisessä
2020 Mari Jalava, huopataide
2021 Tanssitaiteilijat  Jukka Ristolainen ja Maija Tuomi , tanssitaide
2022 Ilkka Toivanen, pitkäaikainen ja ansiokas työ omalla alallaan, pilapiirrokset

Kulttuuripalkinnon jakoperusteet ovat seuraavat (kulttuuri- ja kirjastoltk 14.11.1989):

1. Palkinto jaetaan Kangasniemen alueella toimivalle taiteilijalle/ryhmälle tai kulttuurin alalla kunnostautuneelle henkilölle/ ryhmälle tunnustuksena paikallisen kulttuurielämän edistämisestä tai Kangasniemen tunnetuksi tekemisestä.
2. Palkinnon saajasta päättää kunnan kulttuuri- ja kirjastolautakunta (sivistysltk). Halutessaan se voi pyytää ehdotuksia kulttuuripalkinnon saajasta yksityisiltä henkilöiltä, yhteisöiltä ja kunnan hallintokunnilta.
3. Palkinto voi olla joko raha- tai esinepalkinto. Palkinnon lisäksi voidaan jakaa myös kunniakirja.
4. Palkinnon jaossa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon eri taide- ja kulttuurialojen vuorottelu.
5. Palkinto luovutetaan saajalleen kunnan järjestämän yleisen tilaisuuden yhteydessä.
6. Kulttuuripalkinnon jakoperusteiden muuttamisesta päättää kulttuuri- ja kirjastolautakunta (sivistysltk).​​​​​

Palkinto on suuruudeltaan 500 euroa ja se luovutetaan saajalle itsenäisyysjuhlassa 6.12.2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Susanna Pirttiaho, susanna.pirttiaho.lh@kangasniemi.fi

Kulttuurin tunnustuspalkinto 2023 myönnetään kapellimestari Mikko Franckille tunnustuksena Kangasniemen hyväksi tehdystä työstä. Hän on toiminut syksystä 2002 alkaen ja edelleen Kangasniemen Musiikkiviikkojen taiteellisena johtajana ja Kangasniemen laulukilpailun tuomariston puheenjohtajana. Kansainvälisesti tunnettu kapellimestari Mikko Franck viettää vapaa-aikaansa Kangasniemellä ja edistää Kangasniemen tunnettuutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.