Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 17.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Talousarvio 2024 / toiminnalliset tavoitteet

KNGDno-2023-268

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointitoimen vastuualueiden esimiehet ovat valmistelleet talousarvion 2024 toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta ja ne ovat esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan toiminnalliset tavoitteet, ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Maisa Juntunen esitti, että liiteasiakirjan sivulla 3 oleva kappaleen kolme ehdollinen kirjaus Mörrimöykyn kolon lakkauttamisesta poistetaan kokonaan. Jouni Rossi, Terttu-Liisa Lindholm ja Kaija Koskinen kannattivat esitystä. 

Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys, suoritettiin äänestys. Pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Maisa Juntusen esitystä kannattavat äänestävät EI.

JAA: Tero Marttinen
EI: Susanna Pirttiaho, Henna Albrecht, Maisa Juntunen, Kaija Koskinen, Terttu-Liisa Lindholm, Roope Pylvänäinen, Jouni Rossi.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan toiminnalliset tavoitteet muutoksella, että liiteasiakirjan sivulla 3 oleva kappaleen kolme ehdollinen kirjaus Mörrimöykyn kolon lakkauttamisesta poistetaan kokonaan, ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.