Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 17.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Talousarvio 2024

KNGDno-2023-268

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointitoimessa on jatkettu vuoden 2024 talousarvion valmistelua. Liitteinä ovat 10.11.2023 tilanteen mukainen talousarvioesitys vuodelle 2024 sekä osastoittaiset tuloslaskelmat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen talousarviovalmistelun tilanteen ja hyväksyy talousarvioesityksen lähetettäväksi edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Eeva Blomberg, Joni Kääriäinen, Merja Mälkki, Sari Tulla, Kimmo Kainulainen ja Marja-Terttu Koivula osallistuivat pykälän käsittelyyn asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta klo 11.58.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pidettiin kokoustauko klo 12.00. Kokous jatkui klo 12.08.