Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 17.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 24.11.2023. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana maanantaina 27.11.2023. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Maisa Juntunen ja Roope Pylvänäinen.