Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 17.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Koulukuljetuksessa itsemaksavana matkustajana kulkevan oppilaan omavastuuhinta 1.1.2024 alkaen

KNGDno-2021-93

Valmistelija

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan koulukuljetusoppaan (Kangasniemen kunnan koulukuljetusperiaatteet, Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.2.2021 § 19) mukaan kunnan järjestämien koulukuljetusten osalta oppilas voi hakea paikkaa olemassa olevista koulukuljetusreiteistä ns. itsemaksavana matkustajana. Tällöin olemassa olevaan koulukuljetusreittiin voidaan ottaa lisämatkustajana oppilas, joka maksaa koulumatkasta itse kilometrimäärään pohjautuvan omavastuuosuuden. Omavastuuosuuden hinnaksi on määritelty Monipalveluliikenne Onnikan kulloinkin voimassa oleva hinta. Lapsihintaa sovelletaan kaikille koulukuljetuksessa oleville oppilaille. Itsemaksavan matkustajan hinta on ollut 1,70 €/suunta.

Kunnanhallitus on tarkistanut Monipalveluliikenne Onnikan palveluhintoja 16.10.2023 § 220 siten, että lapsihinta on 1.1.2024 alkaen 1,80 €. Hintojen tarkistus perustuu yleisten kuljetuskustannusten nousuun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että 1.1.2024 alkaen itsematkustavana matkustajana koulukuljetusreiteillä kulkevan oppilaan omavastuuhinta on 1,80 €/suunta ja että Kangasniemen kunnan koulukuljetusopas päivitetään tältä osin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

koulukuljetuksessa itsemaksavana kulkevien oppilaiden huoltajat, palvelusuunnittelija, talous- ja hankepäällikkö