Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 16.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

kirjaston johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Toimistokalusteiden hankinta, nuorisotoimi, 01.09.2022
Yleispäätös:
§ 1 NuoDo tilastointi- ja dokumentaatiojärjestelmän käyttöönotto nuorisotoimessa, 02.09.2022
§ 2 Nuorisotila Ottiksen aukioloajat lukuvuonna 2022-2023, 02.09.2022

sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Asiakaspäätös:
§ 95 Maksuvapautus, 25.08.2022
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 40 Vararehtori / L.T., 26.08.2022
§ 41 Ortodoksisen uskonnon määräaikainen tuntiopettaja / H.J., 31.08.2022
§ 42 Suomen kielen ja kirjallisuuden opettajan viransijainen / V.L., 31.08.2022
Yleispäätös:
§ 6 Sivistys- ja hyvinvointitoimen osallistuminen Voimaa ja valoa elämään -hankkeeseen, 06.09.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 19.08.2022-12.09.2022 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 19.08.2022-12.09.2022 ja päätti ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.