Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 16.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Talousarvio 2023

KNGDno-2022-250

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointitoimen esimiehet ovat valmistelleet alustavan talousarvioesityksensä vuodelle 2022 ulkoisten menojen osalta. Menoissa ei ole mukana palkkojen sivukuluja.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vastuualueiden esitykset kyseisten menojen osalta ovat esitetty liitteessä. Yksittäisten palvelualujeiden osalta talousarvioesityksessä on tarpeen tuoda esille seuraavat seikat:

Hallinto- ja lautakuntapalvelut

Hallinto- ja lautakuntapalvelut sisältävät mm. Seutuopiston ja Mikkelin Musiikkiopiston yhteistoimintaosuudet. Talousarvioesityksessä on Seutuopiston maksuosuutta 150 000 €. Mikkelin musiikkiopiston maksuosuus on talousarvioesityksessä 45 000 €. Avustuksia esitetään on 60 000 €. Avustusten osalta on keskusteltu Kangasniemen Musiikinystävät ry:n kanssa tehtävän tulevan yhteistyösopimuksen ja siihen tarvittavien varojen siirtämisestä kunnanjohtajan hallinnoitavaksi.  

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen budjettiesitykseen sisältyvät voimassa olevan varhaiskasvatuslain mukaiset henkilöstömitoitukset sekä Kalliolan päiväkodin laajennuksen ja yhden lisäryhmän toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Varhaiskasvatuksen menoissa on otettu huomioon nykyinen apulaisjohtajajärjestely.

Opetus

Opetuksen vastuualueen talousarvioesitys on laadittu toiminnassa olevan kouluverkon mukaisesti.

Vapaa-aika

Vapaa-ajan vastuualueen toimintamenot on suunniteltu olemassa olevan toimintarakenteen mukaisesti. Nuorisotyön osalta palkkoihin on tehty pienehkö varaus nuorisotyöntekijää varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 alustavan talousarvioesityksen ulkoisten menojen osalta sekä päättää kokouksessa käytävän keskustelun perusteella Kangasniemen Musiikinystävät ry:n kanssa tehtävään tulevaan yhteistyösopimukseen ja siihen liittyvään talousarviovaraukseen liittyvistä kysymyksistä. Mahdolliset muutokset ja täydennykset käsitellään seuraavissa kokouksissa.

Päätös

Kaija Koskinen, ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Tosiasiallinen syy: Kaija Koskinen on asianosainen.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 alustavan talousarvioesityksen ulkoisten menojen osalta sekä päätti kokouksessa jatkaa keskustelua Kangasniemen Musiikinystävät ry:n kanssa tehtävään tulevaan yhteistyösopimukseen ja siihen liittyvään talousarviovaraukseen liittyvistä kysymyksistä. Mahdolliset muutokset ja täydennykset käsitellään seuraavissa kokouksissa.

Esteellisyys

  • Kaija Koskinen