Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 16.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Muut asiat

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen muut esille tulevat asiat.

 

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle tuotiin tiedoksi seuraavat muut asiat:

  • Keskusteltiin Kodin ja koulun päivästä.
  • Iltakoulu 4.10.2022 klo. 17.00. Paikka varmistuu myöhemmin.

Tiedoksi

alakoulujen rehtori