Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 16.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Menneitten sukupolvien muistoksi -veistokseen liittyvä valmistelutyö

KNGDno-2022-68

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaimosniemi-Reinikkalan kyläyhdistys on lähestynyt sivistys- ja hyvinvointilautakuntaa vetoomuksella kuvanveistäjä Juhani Saksan teoksen Menneitten sukupolvien muistoksi tiimoilta. Kyläyhdistys toivoo, että teos saataisiin kuntaan näkyvälle paikalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käynnistää saamansa vetoomuksen perusteella selvityksen siitä, millaisin edellytyksin kuvanveistäjä Juhani Saksan Menneitten sukupolvien muistoksi -teos olisi saatavissa uudelle näkyvämmälle paikalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt aiemmassa kokouksessaan (18.2.2022 § 22) Vaimosniemi-Reinikkalan kyläyhdistyksen vetoomusta, jossa toivotaan, että kuvanveistäjä Juhani Saksan Menneitten sukupolvien muistoksi -teos saataisiin kuntaan näkyvälle paikalle. Lautakunta päätti tuolloin käynnistää selvityksen, millaisin edellytyksin kuvanveistäjä Juhani Saksan Menneitten sukupolvien muistoksi -teos olisi saatavissa uudelle näkyvämmälle paikalle.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on selvittänyt asiaa, tutustunut veistokseen ja käynyt kuvanveistäjän kanssa keskustelua veistokseen liittyen. Veistoksen runko on Hokan syeniittiä ja siihen kuuluva aura pronssipinnoitettua, galvanoitua terästä. Veistoksen kokonaiskorkeus on 350 cm, leveys on 170 cm ja kantaosan mitat ovat 170 cm x 200 cm. Veistos painaa noin 10 tonnia.

Käydyissä keskusteluissa on käsitelty myös veistoksen hintaa sekä sen sijoittamisen edellyttämiä muita toimenpiteitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan jatkamaan selvitystyötä ja tuomaan asian käsiteltäväksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen, jotta asia etenee osana vuoden 2023 talousarviovalmistelua. Lisäksi lautakunta nimeää edustajansa, joka yhdessä toimialajohtajan kanssa käy neuvottelun veistoksen hinnasta kuvanveistäjän kanssa.

Päätös

Kaija Koskinen esitti, että hankkeen selvitystä voidaan jatkaa esityksen mukaisesti ja että asia tuodaan marraskuun kokoukseen, jossa arvioidaan hankkeen kokonaiskustannukset.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kannatti esitystä yksimielisesti.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuutti sivistys- ja hyvinvointijohtajan jatkamaan selvitystyötä ja asia tuodaan käsiteltäväksi marraskuun lautakunnan kokoukseen, jotta asia etenee osana vuoden 2023 talousarviovalmistelua. Lisäksi lautakunta nimesi edustajakseen Terttu-Liisa Lindholmin, joka yhdessä toimialajohtajan kanssa käy neuvottelun veistoksen hinnasta kuvanveistäjän kanssa ja selvittää ja arvioi hankkeen kokonaiskustannukset.

Tiedoksi

tekninen toimi, Juhani Saksa