Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 16.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 1.7. - 31.12.2022

KNGDno-2022-22

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka-​ ja työehtosopimuksen perhepävähoitajia koskevan liitteen mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti. 

Suomen Kuntaliitto suosittaa kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvausten tarkistamista vuodelle 2022 Yleiskirjeen 18/2021 mukaisesti. Kuntaliitto on keskustellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa. 

Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. Vuoden 2022 hinnat korotetaan vuoden 2021 hinnoista vuoden 2020 toteutuneen kuluttajahintaindeksin perusteella. Kuluttajahintaindeksi on Tilastokeskuksen julkaisema.

Aiemmin käytettyä VM:n ennustetta kuluttajahintojen muutoksesta ei enää käytetä. Perusteluna laskentatavan muutokselle on selkeys, helpompi laskettavuus, riippumattomuus ennusteista ja siten parempi läpinäkyvyys. Aiempaan laskentatapaan verrattuna laskennan pohjana ei ole ennuste vaan toteutunut hintaindeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys-​ ja hyvinvointilautakunta päättää,​ että Kangasniemen kunnallisessa perhepäivähoidossa käytetään Suomen Kuntaliiton Yleiskirjeen 18/2021 suosituksen mukaisia perhepäivähoidon kustannuskorvauksia vuonna 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi Sivistys- ja hyvinvointilautakunta toteaa, että selvitetään mahdollisuus perhepäivähoitajien palkkatason nostamiseen.

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Suomen kuntaliitto on päättänyt tarkistaa aiemmin antamaansa perhepäivähoidon kustannuskorvaussuositusta kustannuksiin vaikuttaneista hintojen korotuksista johtuen. Kuntaliitto on korjannut suositusta kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista ajalle 1.7. - 31.12.2022 (Suomen Kuntaliiton Yleiskirje 6/2022).

Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Työnantaja voi halutessaan korottaa suositusten mukaisia tasoja, mikäli se katsoo kustannuskorvausten tason olevan riittämätön. Suluissa mainittu aiemmin annettu suositus.

                                                        alle kouluikäinen/koululainen

aamiainen tai välipala tai iltapala,€        0,83 (0,76)/ 1,08 (0,99)

lounas tai päivällinen,€                           1,97 (1,80)/ 2,56 (2,33)

muu kustannus, €/päivä                          1,97 (1,88)/ 1,97 (1,88)

Muun kustannusten osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäiseen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

Muilta osin aiemmin annettua suositusta ei ole muutettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että Kangasniemen kunnallisessa perhepäivähoidossa käytetään Suomen kuntaliiton Yleiskirjeen 6/2022 suositusten mukaisia perhepäivähoidon kustannuskorvauksia ajalla 1.7. - 31.12.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

varhaiskasvatuksen johtaja