Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 16.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Koittilan koulun kuntotutkimuksen edellyttämät toimenpiteet

KNGDno-2022-355

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Koittilan koulussa on tehty kesällä 2022 kuntotutkimus, jonka perusteella koulussa on syytä ryhtyä korjaustoimenpiteisiin. Terveydensuojelusta vastaavat viranomaiset ovat edellyttäneet, että koulun toiminnot siirretään väistötiloihin jo syyslukukauden 2022 aikana. Asiaa liittyen on perustettu sisäilmätyöryhmä, jota johtaa työsuojelupäällikkö sekä alakoulujen rehtorin johtama yhteensovittava oppilashuollollinen ja pedagoginen ryhmä, joka osallistaa asiassa koulun oppilaita, huoltajia, kyläyhdistystä sekä käyttää asiantuntijajäseninä mm. koulun henkilökuntaa. Molemmat ryhmät ovat aloittaneet toimintansa ja kokoontuneet asian tiimoilta. Sisäilmatyöryhmän muistiot on oheistettu esityslistan liitteiksi.

Koulun toiminnan kannalta keskeisiä lähiaikoina tehtäviä ratkaisuja ovat väistötilojen järjestyminen ja niihin siirtymisen toteuttaminen. Asiaa valmisteltaessa on otettava huomioon myös kouluruokailuun ja koululaisten iltapäivätoimintaan sekä koulukuljetuksiin liittyvät järjestelyt. Pedagogisesti ja oppilashuollollisesti sekä oppilaiden oppimista ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ajatellen paras ratkaisu on sellainen, jossa koulu jatkaa toimintaansa mahdollisimman sujuvasti ja häiriöttömästi omana kokonaisuutenaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen ja valmistautuu käsittelemään asiaa tulevissa kokouksissaan sekä velvoittaa toimialansa esimiehet valmistelemaan väistötiloihin siirtymistä yhdessä teknisen toimen kanssa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esteellisyys

  • Maisa Juntunen

Tiedoksi

alakoulujen rehtori, palvelusuunnittelija, varhaiskasvatusjohtaja, tekninen toimi