Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 16.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Kangasniemen lukion kansainvälinen yhteistyö Finest Future Oy:n kanssa

KNGDno-2022-353

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan ja Kangasniemen lukion edustajat ovat keskustelleet Finest Future Oy:n kanssa yhteistyöstä ulkomaisten opiskelijoiden ottamiseksi Kangasniemen lukioon. Asiaa on käsitelty 19.8.2022 Peter Vesterbackan ja hänen edustajiensa vieraillessa Kangasniemellä. Ajatuksena olisi ottaa pieni määrä ulkomaisia opiskelijoita jo kuluvan lukuvuoden 2022 – 2023 aikana Kangasniemen lukioon. Sittemmin asiaa on käsitelty myös Kangasniemen lukion omissa kokouksissa ja palavereissa.

Ennen yhteistyön aloittamista on selvitettävä muun muassa opiskelijoiden asumiseen liittyvät kysymykset suhteessa kotimaasta saapuviin muissa kunnissa kirjoilla oleviin opiskelijoihin sekä kesken lukuvuoden saapuvien opiskelijoiden edellyttämä resurssointi sekä opetuksen että opiskelijahuollon näkökulmasta. Edellä mainittujen asioiden lisäksi on selvitettävä Finest Future Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön periaatteet ja siitä aiheutuvat kustannukset sekä opiskelijoiden ottamisen vaikutus kunnan saamiin valtionosuuksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointitoimi ja Kangasniemen lukio selvittävät ulkomaisten opiskelijoiden ottamiseen liittyvät asiat sekä  Finest Future Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön järjestelyt lautakunnan seuraavaan kokoukseen mennessä ja tuovat asian tuolloin lautakunnan päätettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kangasniemen lukio