Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 14.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Asiakaspäätös:
§ 106 Kohdeavustus / Hokan seudun kyläyhdistys ry, 22.09.2022
§ 107 Maksuvapautus xxxxx 22.09.2022
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 43 Koulutukseen osallistuminen / L.T. ja S.P., 20.09.2022
§ 44 Määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja / Y.P., 03.10.2022
§ 45 Määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja / N.S., 03.10.2022
§ 46 Sivutoimi-ilmoitus /T.S., 03.10.2022
Yleispäätös:
§ 7 Tietopyyntö 11.7.2022 xxxxx14.09.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatuksen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 12.09.2022-10.10.2022 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.