Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 14.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Muut asiat

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen muut esille tulevat asiat.

 

Päätös

- Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan iltakoulu 8.11.2022 klo 17

- Sivistys- ja hyvinvointijohtaja kertoi kiusaamisen vastaiseen työhön liittyvän elokuvan tämän hetkisestä vaiheesta.