Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 14.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Kouluverkon tarkistaminen 20.9.2022 oppilasennusteen perusteella

KNGDno-2022-381

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanvaltuuston päätös 23.11.2020 § 46 edellyttää, että kouluverkkoa tarkastellaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa vuosittain 20.9. tehtävään tilastointiin liittyvän oppilasennusteen perusteella.

Kunnanvaltuuston päätöksessa todetaan edelleen, että mikäli alakoulun oppilaaksiottoalueen mukainen oppilasmäärä oppilasennusteessa laskee alle 20 oppilaan vähimmäismäärän lakkautetaan koulu tämän kunnanvaltuuston päätöksen ja kouluverkkoselvityksen nojalla ilman jatkossa tehtäviä erillisiä valtuuston päätöksiä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemien täytäntöönpanopäätösten perusteella. Jos oppilasmäärä palautuu ennusteessa kahtena vähimmäismäärän alittumista seuraavana vuotena vähintään 20:een, ei koulua tällä perusteella lakkauteta. Mikäli oppilasmäärä ennusteen mukaan on kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti alle 20 oppilasta, tarkastellaan ennustetta uudelleen 31.12. ja viedään päätöstä varten sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan tammikuussa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimessa on valmisteltu 20.9.2022 mukainen oppilasennuste, joka on oheistettu esityslistan liitteeksi. Oppilasennusteesta käy ilmi, että Vuojalahden koulussa opiskelee kuluvana lukuvuonna ja tulevina lukuvuosina alle 20 koulun oman oppilasalueen oppilasta. Näin ollen asian käsittelyä on jatkettava ja koulun oppilasmäärää on tarkasteltava uudelleen 31.12.2022 tilanteen mukaisesti ja asia on tuotava uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi tammikuussa 2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen ja valmistautuu käsittelemään asiaa uudelleen tammikuussa 2023.

Päätös

Roope Pylvänäinen esitti, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta ei tarkastele uudelleen Vuojalahden koulun lakkauttamista tammikuun 2023 kokouksessa, koska Vuojalahden koulun oppilaaksiottoalueen oppilasmäärä ei ole laskenut alle valtuuston asettaman alle 20 oppilaan rajan.

Susanna Pirttiaho, Henna Albrecht, Jouni Rossi, Kaija Koskinen, Maisa Juntunen, Tero Marttinen ja Pasi Hänninen kannattivat Roope Pylvänäisen esitystä.  

Terttu-Liisa Lindholm saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 13.45 ja kannatti myös Roope Pylvänäisen esitystä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Roope Pylvänäisen esityksen.