Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 11 Nuoriso-ohjaaja, osa-aikainen, kesä 2022 / 25.4.2022, 26.04.2022
§ 12 Varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan sijaisuus / T.R., 02.05.2022
§ 13 Koulutusjohtamisen perusopinnot / P.P., 04.05.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 22.04.2022-09.05.2022 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 22.04.2022-09.05.2022 ja päätti ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.