Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevan tehtävän täyttäminen 1.8.2022 alkaen

KNGDno-2022-59

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 18.2.2022 § 17 avata varhaiskasvatukseen toistaiseksi voimassa olevan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävän täytettäväksi 1.8.2022 alkaen. Tehtävä on ollut haettavana 8. - 22.4.2022 ja hakuaikana saapui 3 hakemusta. Haastatteluryhman muodostivat varhaiskasvatusjohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valitsee varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteiseen tehtävään 1.8.2022 alkaen hakijoista kelpoisuusehdot täyttävän xxxx xxxx haastatteluryhmän yksimielisen ehdotuksen perusteella. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, palkat, varhaiskasvatusjohtaja