Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelyt

KNGDno-2022-234

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi
  • Henna Forss, henna.forss@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen varhaiskasvatukseen perustettiin elokuussa 2021 osa-aikainen varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan virkasuhteinen tehtävä. Tehtävä täytettiin syyskaudella 2021, mutta tehtävää hoitamaan ryhtynyt henkilö siirtyi toiseen tehtävään sivistys- ja hyvinvointitoimessa. Tehtävä täytettiin uudelleen, mutta tehtävää hoitanut henkilö jäi perhevapaalle. Sittemmin tehtävä on ollut tarpeen täyttää määräaikaisesti 31.7.2022 saakka siten, että tehtävää hoitava henkilö toimiin tehtävässä täydessä työajassa. Perusteena ratkaisulle on ollut varhaiskasvatuksen tavanomaisesta poikkeava tilanne, joka on edellyttänyt johtamisen vahvistamista. Johtamisen lisäresurssin perusteena ovat olleet vallitseva koronavirusepidemia, päiväkodin lisärakennuksen hankinnan valmistelu, uuden varhaiskasvatuslain edellyttämä uuden varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen sekä valtionohjauksen perusteella toteutettavat jatkuvat uudet raportoinnit ja muut hallinnolliset tehtävät. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstö on tuonut esiin huolensa lähiesimiestyön määrästä eri yksiköissä useiden lisäryhmien perustamisesta johtuen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta muuttaa varhaiskasvatuksen sivutoimisen apulaisjohtajan tehtävän määräaikaisesti täyden työajan tehtäväksi toimintakaudeksi 2022 - 2023, jotta meneillään olevat uudistukset ja lisärakennuksen käyttöönotto saadaan toteuttua sujuvasti. Tehtävä täytetään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen hallinto- ja johtamisjärjestelmää tarkastellaan lähemmin tulevan toimintakauden 2022 - 2023 aikana toiminnan sujuvuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

varhaiskasvatusjohtaja