Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 13.05.2022. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana maanantaina 16.05.2022. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Roope Pylvänäinen ja Jouni Rossi.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kaija Koskinen ja Jouni Rossi.