Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Päiväkotiavustajan toistaiseksi voimassa olevan tehtävän täyttäminen 1.8.2022 alkaen

KNGDno-2022-59

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 18.2.2022 § 17 avata varhaiskasvatukseen kahden toistaiseksi voimassa olevan päiväkotiavustajan tehtävän 1.8.2022 alkaen. Tehtävät ovat olleet haettavana 8.4. - 24.4.2022 ja hakuaikana saapui 3 hakemusta. Haastatteluryhman muodostivat varhaiskasvatusjohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustaja. Haastatteluryhmä arvioi, että hakijoista on perusteltua valita vakituiseen työsuhteeseen vain yksi hakija, että toinen paikka täytetään määräaikaisesti sivistys- ja hyvinvointijohtajaan toimesta toimintakaudeksi 2022 - 2023 vähäisen hakijamäärän takia ja että se avataan haettavaksi uudelleen tulevan toimintakauden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valitsee xxxx xxxx toistaiseksi voimassa olevaan päiväkotiavustajan työsuhteiseen tehtävään 1.8.2022 alkaen haastatteluryhmän yksimielisen ehdotuksen perusteella.Tehtävään valitun on toimitettava ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, varhaiskasvatusjohtaja