Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Oikaisuvaatimus sivistystoimen avustuspäätökseen 22.4.2022 § 40

KNGDno-2022-210

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

PuulaGolf ry on hakenut 2000 euron toiminta-avustusta vuodelle 2022 hakukauden päättymisen jälkeen 15.3.2022 lähetetyllä hakemuksella. Avustushakemus on perusteltu ja sen liitteinä on toimitettu asianmukaiset asiakirjat. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 22.4.2022 § 40 ja päätti, ettei myönnä avustusta PuulaGolf ry:lle, koska hakemus on toimitettu yleisen hakuajan jälkeen ja totesi, että PuulaGolf ry:llä on mahdollisuus hakea kohdeavustusta johonkin hakuasiakirjoissa yksilöityyn toimintaan erillisellä hakemuksella.

PuulaGolf ry on tehnyt asiasta oikaisuvaatimuksen, joka on oheistettu esityslistan liitteeksi. Muutoksenhakua perustellaan alkuperäisen hakuaikana tehdyn hakemuksen jättämisen yhteydessä esiintyneillä tietoteknisillä ongelmilla sekä inhimillisellä virheellä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hylkää PuulaGolf ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa ei tule esiin sellaisia seikkoja, jotka olisivat tosiasiallisesti estäneet hakemuksen lähettämisen hakuaikana ja myös halutessaan varmistamaan sen saapumisen perille kunnan asiahallintajärjestelmään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

PuulaGolf ry, liikuntasihteeri