Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Muut asiat

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen muut esille tulevat asiat.

 

Päätös

Terttu-Liisa Lindholm poistui kokouksesta pykälän aikana etäyhteyden katkettua.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle tuotiin tiedoksi seuraavat muut asiat:

- kirjaston johtajan työajan sijoittuminen

- käytiin keskustelua varhaiskasvatuksen rekrytoinneista ja markkinoinnin kehittämisestä