Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Lukuvuoden työajassa tapahtuva muutos Beckerin koulun luokan 3B osalta

KNGDno-2022-201

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Alakoulujen rehtori esittää, että Beckerin koulun luokka 3B toteuttaisi 20. - 21.5.2022 yökoulun, joka edellyttäisi muutosta lukuvuoden työajassa siten, että lauantai 21.5.2022 olisi koulupäivä ja että perjantaina 27.5.2022 ei olisi koulupäivä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää Beckerin koulun luokalle 3B mahdollisuuden toteuttaa suunniteltu yökoulu siten, että lauantai 21.5.2022 on koulupäivä ja perjantaina 27.5.2022 ei ole koulutyötä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

alakoulujen rehtori, palvelusuunnittelija