Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Lukuvuoden työajassa tapahtuva muutos Beckerin koulun luokan 4B osalta

KNGDno-2022-200

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Alakoulujen rehtori esittää, että Beckerin koulun luokka 4B toteuttaisi yökoulun, jossa lauantai 21.5.2022 olisi koulupäivä, ja se korvaisi maanantain 23.5.2022 koulupäivän.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää Beckerin koulun 4B-luokalle mahdollisuuden toteuttaa suunnitellun yökoulun, jossa lauantai 21.5.2022 on koulupäivä. Näin ollen maanantaina 23.5.2022 kyseisellä opetusryhmällä ei ole koulutyötä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

alakoulujen rehtori, palvelusuunnittelija