Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Lukion oppilaskunnan kannanotto nelijaksojärjestelmään siirtymistä koskien

KNGDno-2022-186

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen lukion oppilaskunta on lähestynyt sivistys- ja hyvinvointijohtajaa oppilaskunnan puheenjohtajan 14.4.2022 lähettämällä sähköpostilla, jossa toivotaan, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta huomioisi ja käsittelisi kokouksessaan 22.4.2022 oppilaskunnan kannanoton Kankaisten koulun ja lukion nelijaksojärjestelmään siirtymisestä. Saapunut viesti on oheistettu esityslistan liiteeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen sekä pyytää sivistys- ja hyvinvointijohtajaa valmistelemaan asiaa siten, että lautakunnalla on mahdollisuus perehtyä siihen ennen seuraavaa kokoustaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen lukion oppilaskunta on lähestynyt sivistys- ja hyvinvointijohtajaa oppilaskunnan puheenjohtajan 14.4.2022 lähettämällä sähköpostilla, jossa toivotaan, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta huomioisi ja käsittelisi kokouksessaan 22.4.2022 oppilaskunnan kannanoton Kankaisten koulun ja lukion nelijaksojärjestelmään siirtymisestä. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 22.4.2022 § 55 ja merkinnyt asian tiedokseen sekä pyytänyt sivistys- ja hyvinvointijohtajaa valmistelemaan asiaa siten, että lautakunnalla on mahdollisuus perehtyä siihen ennen seuraavaa kokoustaan. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta perehtyy asiaan päätetyn mukaisesti iltakoulussaan 10.5.2022 ja asia vedään tämän jälkeen käsiteltäväksi kokoukseen 13.5.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että Kangasniemen lukio toteuttaa suunnitellun nelijaksojärjestelmää koskevan kokeilun kahtena tulevana lukuvuonna. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että se perehtyy lähemmin kokeilusta saataviin kokemuksiin hyvissä ajoin lukuvuoden 2022 - 2023 kuluessa kuullen tällöin koulun johtoa, henkilökuntaa ja oppilaskuntaa ja että kokeilun jatkumista toiselle lukuvuodelle 2023 - 2024 tarkastellaan erikseen saatujen tietojen perusteella sivistys- ja hyvinvointitoimessa ja lukiossa niiden toimintaan kuuluvana tavanomaisena virkatyönä osana lukuvuoden 2023 - 2024 suunnittelua.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

lukion rehtori, lukion oppilaskunta