Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Lukion keskiarvoraja lukuvuonna 2022 – 2023

KNGDno-2022-202

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Lukion rehtori esittää, että otettaessa opiskelijoita lukuvuodeksi 2022 - 2023 alkaen Kangasniemen lukioon keskiarvorajaksi asetettaisiin peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo 6,7. Perusteena esitykselle on, että kyseinen keskiarvo osoittaa, että opiskelijalla olevan valmiudet opiskella lukiossa. Keskiarvon muodostaminen määritellään valtakunnallisen Opintopolku-järjestelmän valintaperustekuvauksessa seuraavasti: Lukioon pääsyn ratkaisee peruskoulun päättötodistuksen seuraavien arvosanojen keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, maantieto. Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksista on erillinen koulun antama todistus. Lukio valitsee opiskelijat keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, valinnan ratkaisee 1) hakutoivejärjestys 2) keskiarvo, joihin lasketaan edellä mainittujen arvosanojen lisäksi myös liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että Kangasniemen lukion keskiarvoraja on peruskoulun päättötodistuksesta Opintopolku-järjestelmän valintaperustekuvauksen mukaisin kriteerein määritelty laskennallinen keskiarvo 6,7.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

yläkoulun ja lukion rehtori, palvelusuunnittelija. koulusihteeri, opinto-ohjaajat