Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 LISÄPYKÄLÄ: Opetustoimen henkilöstörekrytoinnit lukuvuodeksi 2022-2023 (lisäpykälä)

KNGDno-2022-58

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Opetustoimessa on perusteltua täyttää vakituisesti yksi täydessä työajassa oleva koulunkäynninohjaajan tehtävä 1.8.2022 alkaen (vakanssinumero 120102). Tehtävään sisältyy henkilökohtaisena ohjaajana toimiminen tuen tarpeessa olevalle perusopetuksen oppilaalle. Tehtävään on haettu täyttölupa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että sivistys- ja hyvinvointijohtaja käynnistää rekrytointiprosessin 1.8.2022 alkaen täytettävään toistaiseksi voimassa olevaan koulunkäynninohjaajan tehtävään ja tuo asian lautakunnan päätettäväksi kesäkuussa 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.