Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 LISÄPYKÄLÄ: Kirjaston henkilöstörekrytoinnit (lisäpykälä)

KNGDno-2020-280

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi
  • Sari Tulla, sari.tulla@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kirjastossa vapautui kokoaikainen kirjastovirkailijan tehtävä,​ kun Ulla Siiskonen siirtyi 3.1.2022 kirjastonhoitajan tehtävään (sivistys-​ ja hyvinvointilautakunnan kokous 19.11.2021 § 116). Tiina Äikäs siirrettiin  hoitamaan kyseistä avoimeksi tullutta vakanssia 120013 (sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous 18.3.2022 §33). Viimeisenä mainitun päätöksen perusteella Kangasniemen kirjastossa vapautui 50 % kirjastovirkailijan tehtävä vakanssinumerolla 120015, joka on perusteltua täyttää ja jolle on haettu täyttölupa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta  valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan sekä kirjastonjohtajan käynnistämään avoimen tehtävän täyttämiseksi rekrytointiprosessin ja tuomaan esityksen tehtävän täyttämisestä lautakunnan päätettäväksi kesäkuussa 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaston johtaja