Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 LISÄPYKÄLÄ: Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävän vakinaistaminen (lisäpykälä)

KNGDno-2021-177

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän nuorisotyön toiminnasta säädetään nuorisolaissa (1285/2016).

Aluehallintovirasto myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin erillisellä hakemuksella vuosittaista avustusta 80 %. Toiminta on valtakunnallisesti vakiintunutta, vaikka se perustuu vuosittaiseen aluehallintoviraston myöntämään erilliseen määrärahaan. Tehtävän tuloksellinen hoitaminen vaatii vakiintumista ja pysyvyyttä. Tehtävää on hoitanut määräaikaisissa työsuhteissa  erityisnuorisotyöntekijä Eemeli Oksiala 2.7.2018 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Maisa Juntunen poistui kokouksesta pykälän aikana etäyhteyden katkettua.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vakinaistaa etsivän nuorisotyöntekijä Eemeli Oksialan työsuhteen 1.7.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaston johtaja, Eemeli Oksiala